Yazar Hakkında


Mehmet Çardak

m-cardak@windowslive.com

Akademik askerler Bu yazı 198 kez okundu

AKP iktidarında artık Kemalizm’e ve Kemalizm benzeri rejimlere, sistemlere yer yok! AKP iktidarda kaldığı sürece Kemalizm’in kendini yeniden üretmesi de söz konusu değildir. AKP iktidarı için en üst belirleyici unsur İslâm’ın etkileridir. AKP iktidarında her şey İslâm’a göre belirleniyor.

AKP iktidarında Türkiye yürüyebiliyor ama ileriye gidemiyor. İktidar, ekonomi gemisini yürütemiyor! Ayrıca AKP iktidarında adalet, özgürlük, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi temel değerler görmezden geliniyor. Son zamanlarda iktidar gerçeklerden kopuyor. İktidar gerçeklerden kopunca da, kimsenin ekonomiye ve adalete güveni kalmıyor.

Anayasamıza göre, herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.  Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.

Aslında ‘İfade özgürlüğü’, kişinin haber ve bilgilere, başkalarının fikirlerine serbestçe ulaşabilmesi, düşünce ve kanaatlerinden dolayı kınanmaması ve bunları tek başına veya başkalarıyla birlikte çeşitli yollarla serbestçe ifade edebilmesi, anlatabilmesi, savunabilmesi, başkalarına aktarabilmesi ve yayabilmesi anlamına gelir.

Çoğunluğa muhalif olanlar da dâhil olmak üzere düşüncelerin her türlü araçlarla açıklanması, açıklanan düşünceye paydaş sağlanması, düşünceyi gerçekleştirme ve gerçekleştirme konusunda başkalarını ikna etme çabaları ve bu çabaların hoşgörüyle karşılanması çoğulcu demokratik düzenin barışçıl bir şekilde ve serbestçe ifadesine bağlıdır.

Bu itibarla düşünceyi açıklama ve ifade özgürlüğü demokrasinin işleyişi için yaşamsal önemdedir. İfade ve basın özgürlüğü demokratik bir toplumun zorunlu temellerindendir. Toplumun ilerlemesi ve her bireyin gelişmesi için gerekli temel şartlardan en önemlisi ifade ve basın özgürlüğüdür. Basın özgürlüğünün kamuoyuna çeşitli fikir ve tutumların iletilmesi ve bunlara ilişkin bir kanaat oluşturması için en iyi araçlardan birini sağladığı açıktır.

İfade özgürlüğünün sınırlandırılma nedenlerinden ve bu bağlamda ifade özgürlüğünü kullananların uyması gereken görev ve sorumluluklardan biri de başkalarının şöhret ve haklarının korunmasıdır. Bireyin şeref ve itibarı, kişisel kimliğinin ve manevi bütünlüğünün bir parçasını oluşturmaktadır. Çünkü devlet, bireyin şeref ve itibarına keyfi olarak müdahale etmemek ve üçüncü kişilerin saldırılarını önlemekle yükümlüdür.

Demokratik bir toplumda basına, siyasetçileri ve kamu görevlilerini eleştirme ve onlar hakkında yorum yapma hakkı tanınmış olmakla birlikte bu hak tamamen sınırsız bir ifade özgürlüğünü garanti etmemiştir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.

Bu nedenlerle, kişilerin sahip oldukları temel hak ve hürriyetleri kullanırken sorumlu davranmaları gerekmektedir.

 

AKADEMİK ASKERLER!

 

Anayasa Mahkemesi,  ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlerden,  haklarında hüküm kurulan 9’unun başvurusu sonucunda nihayet bir karara varmıştır. Anayasa Mahkemesi,   bu bildirinin ifade özgürlüğünün korunması kapsamında olduğunu ve getirilen savunmaların ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini karara bağlamıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlal kararı sadece kurduğu hüküm bakımından değil,  gerekçesi bakımından da büyük önem taşımaktadır. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararları gerekçeleri ile bağlayıcıdır, objektif ilkeleri koyar. Bundan sonra yargı ve idare makamlarının bu gerekçelere uygun karar vermesi anayasal bir zorunluluktur.

Dolayısıyla da bütün yargılamalar ‘beraat’ ile sonuçlandırılmalı, kişinin hak ihlalinin öncesindeki duruma döndürülmesi için giderim mekanizmaları işletilmeli;  pasaport hakkı, çalışma hakkı önündeki engeller derhal kaldırılmalıdır.

Ancak, bu ülkede devletin düşünce ve ifade özgürlüğüne müdahalesini meşru gören,  meslektaşlarının tutuklanmasını isteyen ve üniversitelere dönmelerine karşı çıkan akademik askerler de var!

Bunlar Malazgirt’ten yola çıksalar da Anadolu’ya doğru ilerlemeyip, 1071’den de geriye gidenlerdir.

Aslında bunlar,   ‘Barış Bildirisi’ne alternatif bildiri yayınlayamayan ve hiçbir hukuki gerekçe göstermeden Anayasa Mahkemesi kararını protesto eden sözde akademisyenlerdir. İmzalarına üniversitelerini bile yazamadılar. Kim bilir, belki de ağır eleştiriden gocunan devletten onlar da korkuyorlar!

Anayasa Mahkemesi’nin ‘Barış Bildirisi’ akademisyenlerine yönelik hak ihlali kararına karşı yayımlanan bildiride, “…Terörle mücadele ettiği için devleti suçlayan açıklamalar yapmak dünyanın hiçbir ülkesinde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez…” deniliyor.

Akademik askerlere hatırlatmakta fayda var:   Devlet,  adalet üzerine inşa edilir ve insanlar yaşarsa devlet de yaşar! Kaldı ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Terörle mücadele başka bir şey, düşünce ve ifade özgürlüğü başka bir şeydir. Sapla samanı birbirine karıştırmamak gerekir. Yıllardır terörle mücadele eden Devlet’in yeteri kadar askeri, polisi, jandarması, istihbaratçısı ve korucusu var! Yurtiçinde ve sınır ötesinde 1984’ten beri terörle etkin mücadele eden devletin ayrıca akademik askerlerin desteğine ihtiyacı yoktur.

Türkiye’de daha çok düşünce ve ifade özgürlüğüne ihtiyaç var!  Anayasa Mahkemesi kararını protesto eden akademik askerler de düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmalı; bilime, evrensel hukuka, ağır eleştirilere ve meslektaşlarının görüşlerine saygı duymalıdır! Tüm akademisyenler fikri hür, vicdanı hür insanlar olarak askeri değil, sivil düşünceye sahip olmalıdır. Demokrasi sandıktan ibaret değildir!

 

Yazarın Diğer Yazıları
Promosyon ile aldatılanlar
Hayattan başka yolumuz yok
Atatürkün Dış Politika Anlayışı
Türkiyenin 2020 Rotası
Her açıdan Müslüman Kardeşler
Siyasetin kirli yüzü
NATO Zirvesinde Beyin Kavgası
Hayali ihracat ve gümrükler
İşini bilen gümrükçüler
EYT mağdurları Beştepeye de takıldılar
Kaybolan yıllar
Kurt komşusunu yemez
HIZLI MENÜ

Üye Ol

Üye Girişi

Künye

Yayına Başlarken

Hatay’ da ‘Hatay Mahalli Haber’ ismiyle yayın yapan İnternet gazetesi  25 Şubat 2016 günü yayın hayatına başladı. Hatay Mahalli Haber internet gazetesinin sahibi Mithat Kalaycıoğlu, Hemen hemen bütün sektörleri etkileyen ‘teknoloji&rs (...Devamı)

BİZE ULAŞIN

Telefon:0532 631 06 11

Fax:

E-Posta: mikamithat58@hotmail.com