Ülkemiz, mesleğimiz ve toplum için varız
23-05-2020 Bu haber 162 kez okundu
Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kuruluna (HAMOK) bağlı on üç oda Hatay Tabip Odasında basın toplantısı düzenledi. Oda başkanları adına Hamok dönem sözcüsü Nebil Seyfettin aç
Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kuruluna (HAMOK) bağlı on üç oda Hatay Tabip Odasında basın toplantısı düzenledi. Oda başkanları adına Hamok dönem sözcüsü Nebil Seyfettin açıklamada bulundu. Seyfettinin yaptığı açıklama şöyle;  Bir süredir tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla mücadele etmekteyiz. Dünyadaki birçok ülke bu salgın sürecinin yarattığı ekonomik, sosyal, toplumsal ve psikolojik yıkımı azaltmaya yönelik çözüm önerileri geliştirirken, ülkemiz, yaratılan suni bir gündemle meslek odalarını tartışmaktadır. Salgından önce başlayan ekonomik kriz koşulları salgınla beraber yoğunluğunu arttırmış, tüm halkımızla beraber hekimleri, eczacıları, mimar ve mühendisleri işsizlik ve yoksulluğa mahkûm etmiş, mesleğini icra edemez duruma getirmiştir. Akademik Meslek Odaları olarak üyelerimizin birçok sorunu çözüm beklerken, ülke olarak odaların seçim sisteminin değiştirilmesine ilişkin tartışmaların yeniden gündeme getirilmesini üzücü ve kaygı verici bulmaktayız.
Gelişmiş demokrasilerde meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları demokratik toplum yapısının gelişmesine, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı oluşmasına, çağdaş ve özgür ortamlar yaratılmasına en önemli katkıyı veren yapılardır. Meslek odaları sahip oldukları akademik, bilimsel, teknik ve mesleki bilgi birikimi ile kamu yararını gözeterek, kamu adına, kamusal hizmetleri denetleme görevini demokratik baskı oluşturmak amacıyla kullanırlar.
Ülkemizin modernleşme sürecinde önemli bir yeri bulunan meslek kuruluşlarımız hem hukuksal statü hem de toplumsal demokrasi açısından kendilerine özgü niteliğe sahiptir. Anayasanın 135. maddesine göre bu kuruluşlar, meslek mensuplarının ortak ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra mesleğin genel kamu yararına uygun olarak gelişmesini sağlamak ve meslek disiplin ve ahlakını korumakla görevli kuruluşlardır. Bu anlamıyla, kamu idaresinin bir parçasıdırlar.
Meslek kuruluşlarının bu kamusal görevlerinin yerine getirilmesi ise ancak, merkezi yönetimi yönlendiren siyasi Saiklere tabi olmadan, herhangi bir baskı altında kalmadan, yalnızca bilimsel ve teknik gerekler ve kamu yararı göz önünde bulundurularak faaliyette bulunulması ile olanaklıdır. Bu nedenle anayasamızda kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları merkezi idare hiyerarşisi dışında, siyasi iradeden bağımsız, özerk kurumlar olarak yapılandırılmıştır.
Geçtiğimiz yıllarda da defalarca kamuoyunun gündemine getirilen ve meslek odalarının “özerk ve tüzel kamu kurumu” niteliğini yok sayan pek çok düzenleme hazırlanmış; meslek odalarına üyelik zorunluluğunun kaldırılması, her ilde birden fazla meslek odası kurulması, denetim bahanesiyle vesayet altına alınması ve seçim sistemlerinin değiştirilmesi hedeflenmiştir. Bu düzenlemeler sonucu meslek odalarının bölünerek parçalanması, etkisizleştirilerek işlevsiz hale getirilmesi ve nihayetinde ‘sessiz’ kılınmasının amaçlandığı açıktır.
Bilinmelidir ki, Anayasal kuruluş olan kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin demokratik, saydam ve hukuki yapılarıyla verilemeyecek hiçbir hesapları yoktur. Denetimleri, üyelerinin demokratik katılımıyla gerçekleştirilen genel kurullarında belirlenen denetim organlarınca yapılmakta, hukuksal denetimi ise yargı organları tarafından yerine getirilmektedir.
Üyelerimizin ve temsil ettiğimiz bütün meslek mensuplarımızın taleplerini görmek, sorunlarını çözmek için yapılması beklenen birçok düzenleme varken, bunlar yerine birlik ve odalarımızın yapısına ve seçim sistemlerine yönelik tartışma ve yasa değiştirme girişimlerini asla kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.
Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu olarak, üyelerimizin demokratik iradelerinin ortaya koyduğu güçle, antidemokratik uygulamalara karşı duracağımızı, hukuksuz müdahaleleri ve meslek kuruluşları üzerinde denetim adı altında oluşturulmaya çalışılan bütün baskıları reddettiğimizi kamuoyuna duyururuz. Bu vesileyle Pandemi süresince, İlimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışan ve alınması gereken tedbirler konusunda Halkımızı bilgilendiren,   Gazetelerini PDF Formatında ücretsiz olarak bizlere ulaştıran,   Siz Değerli Basın Emekçilerine Teşekkürü bir borç biliriz.   Sevgi ve Saygılarımızla.”
Etiketler: Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya Haber Hatay Haber
HIZLI MENÜ

Üye Ol

Üye Girişi

Künye

Yayına Başlarken

Hatay’ da ‘Hatay Mahalli Haber’ ismiyle yayın yapan İnternet gazetesi  25 Şubat 2016 günü yayın hayatına başladı. Hatay Mahalli Haber internet gazetesinin sahibi Mithat Kalaycıoğlu, Hemen hemen bütün sektörleri etkileyen ‘teknoloji&rs (...Devamı)

BİZE ULAŞIN

Telefon:0532 631 06 11

Fax:

E-Posta: mikamithat58@hotmail.com